Avis Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Alemany Informática, S.L. informa que és titular del lloc web www.alemanyinformtica.es D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Alemany Informática, S.L. informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és Alemany Informática, S.L., amb CIF B59607028 i domicili social al C/ Narcís Giralt, 15 Entresòl. 08202 – Sabadell (Barcelona). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és alemany@alemany.es

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc web d’Alemany Informática, S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’Alemany Informática, S.L., totes les condicions d’ús establertes aquí, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’Alemany Informática, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Alemany Informática, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, els serveis i les dades oferts per Alemany Informática, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

Alemany Informática, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Alemany Informática, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que pogués derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Alemany Informática, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

 

Alemany Informática, S.L. es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Assessorament i Adaptació a la LSSI-CE · Documentació

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Alemany Informática, S.L. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals obtingudes per l’empresa mitjançant els formularis ubicats a les seves pàgines seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’Alemany Informática, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Alemany Informática, S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ Narcís Giralt, 15 Entresòl. 08202 – Sabadell ( Barcelona).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Alemany Informática, S.L., aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Alemany Informática, S.L. qualsevol variació i que Alemany Informática, S.L. té el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PPROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Alemany Informática, S.L., per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat d’Alemany Informática, S.L.. Seran, en conseqüència, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Alemany Informática, S.L.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Alemany Informática, S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Alemany Informática, S.L.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Alemany Informática, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les condicions presents.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Alemany Informática, S.L. té el seu domicili a Sabadell (Barcelona), Espanya.